Samorząd uczniowski

W roku szkolnym 2017/2018 Samorządem Szkolnym opiekuje się

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego  • Zuzanna Kolbus klasa 3aZastępca przewodniczącej  • Filip KabacińskiSkarbnik

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej:-