Samorząd uczniowski

W roku szkolnym 2018/2019 Samorządem Szkolnym opiekuje się p. W. Cieślik

Przewodniczący Samorządu Szkolnego  • Filip KabacińskiZastępca

  • Skarbnik

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej:-