O patronie

Na LXVI Sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 19 kwietnia 2006 r. podjęta została uchwała o nadaniu Gimnazjum nr 29 imienia księdza Jana Twardowskiego. Uroczystość nadania imienia odbyła się 31 maja 2007 r.

Prezentacja o ks. Janie Twardowskim przygotowana przez absolwenta szkoły Krzysztofa Zająca Pobierz

Strona zawierająca utwory ks. Jana Twardowskiego: http://wpk.p.lodz.pl/~sebekmez/t/