Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 w Gimnazjum nr 29

I semestr (3.09.2018 – 10.02.2019)

  • 3 września 2018 r. (poniedziałek) − Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  • 8 września 2018 r. (sobota) - Festyn "Hop do Szkoły" - odpracowujemy 2 maja 2019 roku
  • 13 września 2018 r. (czwartek) - Zebrania z rodzicami o godz. 17.00 i zebranie Rady Rodziców o godz. 18.00
  • 12 października 2018 r. (piątek) - Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godz. 13.10
  • 18 października 2018 r. (czwartek) - Konsultacje, godz. 17.00-19.00
  • 1 listopada 2018 r. (czwartek) - Święto Zmarłych
  • 2 listopada 2018 r. (piątek) - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 15 listopada 2018 r. (czwartek) - Konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 19.00
  • 21 grudnia 2018 r. (piątek) - Jasełka i wigilie klasowe
  • 23 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r. - Zimowa przerwa świąteczna
  • 3 stycznia 2019 r. (czwartek) - Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
  • 3 stycznia 2019 r. (czwartek) - Rada Pedagogiczna. Konsultacje z rodzicami godz. 17.00-19.00
  • 18 stycznia 2019 r. - Bal gimnazjalny
  • 24 stycznia 2019 r. (czwartek) - Termin wystawienia ocen przewidywanych śródrocznych
  • 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) - Termin wystawienia ocen śródrocznych
  • 7 lutego 2019 r. (czwartek) − Rada plenarna. Zebrania z rodzicami, konsultacje, godz. 17.00-19.00
  • 11 lutego 2019 r. - 24 lutego 2019 r. - Ferie zimowe

II semestr (24.02.2019 – 21.06.2019)

  • 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) – Konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 19.00
  • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. - Egzaminy gimnazjalne
  • 18 kwietnia 2019 r. - 23 kwietnia 2019 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
  • 1 maja 2019 (środa) - Święto Pracy
  • 2 maja 2019 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (odpracowany 8.09.2018 r. na festynie Hop do Szkoły)
  • 3 maja 2019 r. (piątek) – Świeto Konstytucji 3 Maja
  • 9 maja 2019 r. (czwartek) - Konsultacje, godz. 17.00 – 19.00
  • 13 maja 2019 r. (poniedziałek) - Powiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
  • 30 maja 2019 r. (czwartek) - Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych
  • 6 czerwca 2019 r. (czwartek)- Zebrania z rodzicami, konsultacje, godz. 17.00-19.00
  • 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - Termin wystawiania ocen rocznych
  • 13 czerwca 2019 r. (środa) - Rada pedagogiczna - klasyfikacja roczna
  • 18 czerwca 2019 r. (wtorek) - zebranie rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny
  • 21 czerwca 2018 r. (piątek) - Zakończenie roku szkolnego
    KONIEC