Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Gimnazjum nr 29

I semestr (1.09.2017 – 28.01.2018)

 • 4 września 2017 r. (poniedziałek) − Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
 • 9 września 2017 r. (sobota) - Festyn "Hop do Szkoły" - odpracowujemy 2 maja 2018 roku
 • 14 września 2017 r. (czwartek) - Zebrania z rodzicami o godz. 17.00 i zebranie Rady Rodziców o godz. 18.30
 • 13 października 2017 r. (piątek) - Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godz. 13.10
 • 1 listopada 2017 r. (środa) - Święto Zmarłych
 • 2 listopada 2017 r. (czwartek) - Konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 19.00
 • 7 grudnia 2017 r. (czwartek) - Konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 19.00
 • 21 grudnia 2017 r. (czwartek) - Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 22 grudnia 2017 r. (piątek) - Wigilia szkolna i wigilie klasowe
 • 23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia 2018 r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 11 stycznia 2018 r. (czwartek) - Termin wystawienia ocen przewidywanych, zebrania i konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 19.00
 • 23 stycznia 2018 r. (wtorek) - Termin wystawienia ocen śródrocznych
 • 27 stycznia 2018 r. (sobota) − Bal gimnazjalny
 • 29 stycznia 2018 r. - 11 lutego 2018 r. - Ferie zimowe

II semestr (30.01.2018 – 22.06.2018)

 • 15 marca 2018 r. (czwartek) – Konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 19.00
 • ... marca 2018 r. - Rekolekcje
 • 29 marca 2018 r. - 3 kwietnia 2018 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. - Egzaminy gimnazjalne
 • 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) – Konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 19.00
 • 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 1 maja 2018 (wtorek) - Święto Pracy
 • 2 maja 2018 r. (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (odpracowany 9.09.2017 r. na festynie Hop do Szkoły)
 • 3 maja 2018 r. (czwartek) – Świeto Konstytucji 3 Maja
 • 4 maja 2018 r. (piątek) – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 17 maja 2018 r. (czwartek) - Powiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 24 maja 2018 r. (czwartek) - Zebrania z rodzicami, konsultacje, godz. 17.00 – 19.00
 • 30 maja 2018 r. (środa) - Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych
 • 31 maja 2018 r. (czwartek) - Boże Ciało
 • 1 czerwca 2018 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 4 czerwca 2018 r. - Dzień Dziecka - Festiwal Talentów godz. 12.00
 • 12 czerwca 2018 r. (wtorek) - Termin wystawiania ocen rocznych
 • 14 czerwca 2018 r. (środa) - Rada plenarna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej
 • 21 czerwca 2018 r. (czwartek) - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 21 czerwca 2018 r. (czwartek) - Pożegnanie klas trzecich
 • 22 czerwca 2018 r. (piątek)- Zakończenie roku szkolnego WAKACJE