Gimnazjum nr 29 w skrócie

 • Mała i kameralna szkoła, w sumie 9 klas o profilu ogólnym, po 3 w każdym roczniku.
 • Dwa języki obce:
  • język angielski
  • język francuski
 • Pedagog i psycholog szkolni zawsze pomogą w problemach.
 • Darmowe WiFi o teoretycznej maksymalnej przepustości 1 Gbit/s
 • Podgląd ocen poprzez system kontroli frekwencji i postępów w nauce "Librus"
 • Do wyboru wiele kół zainteresowań:
  • języka polskiego
  • języka angielskiego
  • języka francuskiego
  • matematyczne
  • geograficzne
  • historyczne
  • fizyczne
  • chemiczne
  • biologiczne
  • plastyczne
  • sportowe
  • turystyki pieszej
  • regionalne
  • UKS "Orientuś"
  • chór
  • wokalne
  • "Bliżej teatru"
  • teatralno-dramatyczne
  • ruch i muzyka
  • fotograficzne
  • szachowe
  • brydżowe
  • forum biblioteczne
 • Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, płynąca z kameralności szkoły. Nikt nie jest anonimowy, wszyscy się znamy. Relacje między nauczycielami i uczniami są partnerskie, wszyscy sobie nawzajem ufamy. Nasza placówka posiada bardzo wysoki poziom nauczania ogólnego. Corocznie wybierane samorządy uczniowskie działają prężnie. Wycieczki klasowe są organizowane przynajmniej dwa razy w roku. W naszej szkole pielęgnowane są tradycje i dbałość o wartości etyczne i przesłania patrona szkoły.
 • Poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoła zapewnia swoim uczniom możliwość rozwoju wszelkich zainteresowań, także artystycznych i ekspresji twórczej. Uczeń znajdzie więc tu wszystko co posłuży jego rozwojowi, a przede wszystkim odnajdzie tu siebie.