Gimnazjum nr 29 jako szkoła sukcesu.

Publiczne Gimnazjum nr 29 może poszczycić się znakomitymi wynikami nauczania nie tylko w kontekście wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego, ale także w związku z wysoką efektywnością nauczania mierzoną trzyletnim wskaźnikiem EWD. Niewiele jest szkół w Łodzi, które mogą pochwalić się podobnymi osiągnięciami.
Edukacyjna Wartość Dodana to miara efektywności pracy szkoły w trzyletnim okresie nauczania. Porównywane są wyniki uczniów uzyskane na sprawdzianie po szkole podstawowej z wynikami egzaminu gimnazjalnego. Daje to najbardziej obiektywny obraz przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów w danej szkole. Zapraszamy do zapoznania się z całością opracowania.
Pobierz