Rada pedagogiczna

Dyrektor
 • p. Janusz Brzozowski
Religia
 • p. Aleksandra Gruchot
Etyka
 • p. Krzysztof Kluszczyński
Język polski
 • p. Magdalena Banach
 • p. Aleksandra Antczak
Język angielski
 • p. Malwina Hofman
 • p. Agnieszka Jarocka
 • p. Monika Andrysiak
Język francuski
 • p. Klaudia Żebrowska
 • p. Paulina Oczkowska-Korpecka
Matematyka
 • p. Janusz Brzozowski
 • p. Agnieszka Tomczyńska
Chemia
 • p. Anna Sakowicz
Biologia
 • p. Hanna Gosa
 • p. Anna Sakowicz
Historia
 • p. Aleksandra Zuchmańska-Wróbel
 • p. Krzysztof Kluszczyński
Informatyka
 • p. Magdalena Dudaczyk
Plastyka
 • p. Barbara Jarosińska
Geografia
 • p. Magdalena Dudaczyk
Muzyka
 • p. Edward Czekaj
Wychowanie fizyczne
 • p. Emilia Olejnik-Krawczyk
 • p. Adam Kadłubaj
 • p. Wojciech Cieśœlik
Fizyka
 • p. Barbara Kacperczyk
Pedagog
 • P. Joanna Korczyńska
Biblioteka
 • p. Anna Gajewska
Wiedza o społeczeństwie
 • p. Aleksandra Zuchmańska -Wróbel
 • p. Krzysztof Kluszczyński
Zajęcia techniczne
 • p. Agnieszka Graczyk
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • p. Hanna Gosa
Psycholog
 • p. Dorota Libich-Jażdżewska