Dyrektor

Pan Janusz Brzozowski jest Dyrektorem Gimnazjum nr 29 w Łodzi od początku roku szkolnego 2016/2017.

Janusz Brzozowski jest znany z zamiłowania do swojego przedmiotu oraz pasji nauczania. Doskonale zna naszą szkołę i czuwa nad zachowaniem panującej tu ciepłej atmosfery. Przyjazny uczniom i rodzicom, dba także o nauczycieli i relacje między nimi. Stara się wspierać każdego członka społeczności szkolnej w rozwijaniu tego, co najlepsze! Dzięki temu nasze gimnazjum jest szkołą, w której każdy uczeń odnajduje doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju i w której dzięki serdecznej więzi między uczniami, rodzicami i nauczycielami wszyscy czują się bezpiecznie i mają jak najlepsze warunki do pracy.

Starannie dobrana rada pedagogiczna nie tylko podziela troskę o wysoki poziom nauczania, ale też wspiera swojego szefa w podejmowaniu nowych wyzwań, realizując jednocześnie własne pomysły i angażując się w wiele przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych. W ten sposób wszyscy realizujemy swoje pasje, a szkoła, która jest najważniejszą z nich, staje się miejscem realizacji wartościowych i ciekawych inicjatyw.

Każdy z nas czuje się tu ważny, bo spotyka się z życzliwością, zainteresowaniem i troską na co dzień, a Dyrektor może być pewien, że Jego uczniowie i wychowankowie, po ukończeniu naszego gimnazjum, bez najmniejszych problemów dostaną się do wybranych szkół. Wierzy też, że spędzone tu lata wspominać będą z nieskrywaną przyjemnością, ale nade wszystko z tęsknotą.