Wstecz

Obiady we wrześniu

Obiady we wrześniu. Nowe zasady

Informujemy, że osoby chętne do korzystania z obiadów od września zobowiązane są w dniach 3-7 września 2018 r. podpisać umowę POBIERZ (będącą zgłoszeniem dziecka do korzystania z wyżywienia). Na tej podstawie wydawane będą abonamenty obiadowe.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia będą pobierane z dołu (tzn. do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata np. za wrzesień opłata pomniejszona o odpisy z września będzie pobierana w październiku). Do dnia 6 października(a następnie do 6 każdego miesiąca) informacja o należnej do zapłaty kwocie będzie podawana Państwu przez dziennik elektroniczny LIBRUS. Proszę nie wpłacać pełnej kwoty, lecz czekać na wiadomość i wpłacać podaną (dokładnie co do grosza) kwotę (pomniejszoną już o odpisy z poprzednich miesięcy).

Opłaty należy dokonywać na konto:
Przedszkole Miejskie Nr 218,
Łódź, Jurczyńskiego 1/3
72 1560 0013 2030 6096 4000 0005
W tytule przelewu należy podać:

 • nazwa jednostki- G29
 • imię i nazwisko dziecka
 • klasa
 • opłata za miesiąc
  np. G29, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za wrzesień 2018

  Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godziny 9:00 osobiście w sekretariacie G29 lub pod telefonem 42 673 35 15. Na tej podstawie będą robione odpisy i pomniejszona kwota do zapłaty.

  Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej i nastąpi od następnego miesiąca.
  Druki umów można pobierać w kasie, w sekretariacie oraz na stronie internetowej. Wypełnione druki (2 egzemplarze) należy dostarczyć do kasy.

  Praca kasy:
  3 września (poniedziałek) - 7:00- 10:00 i 11:00- 12:00
  4 września (wtorek) - 8:00- 10:00 i 12:00- 14:00
  5 września (środa) - 7:00- 9:00
  6 września (czwartek) - 8:00- 10:00
  7 września (piątek) - 8:00- 10:00

Wydawanie obiadów w miesiącu wrześniu 2018 rozpocznie się od 10.09.2018 r. (ze względu na modernizację budynku termin ten może ulec zmianie). Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania dziecka z posiłku.