Wstecz

Dni Twardojańskie

Dni Twardojańskie

Dla uczczenia dorobku twórczego i osoby patrona 29 Gimnazjum w Łodzi, dyrekcja szkoły w roku 2008 powołała do życia I Łódzki Festiwal Twórczości Ks. Jana Twardowskiego. Organizowany rokrocznie pod nazwą „DNI TWARDOJAŃSKIE”. W roku 2018 odbędzie się jego XI edycja. Zadaniem festiwalu jest szerokie upowszechnianie twórczości poety oraz wzbudzenie zainteresowania u uczniów łódzkich szkół gimnazjalnych i podstawowych treściami, wartościami, jakie płyną ze spuścizny poety.

Na festiwal złożą się konkursy, zachęcające uczniów do twórczych zainteresowań, działań i dokonań w ramach dwóch zasadniczych kategorii: Inspiracje Dla autorów prac literackich i plastycznych:
KONKURS NA WIERSZ, OPOWIADANIE – do jednej strony maszynopisu poezja i proza. Termin składania prac mija 26 kwietnia 2018 roku włącznie.
KONKURS PLASTYCZNY - prace w minimalnym formacie A3 nie większym niż A1. Technika dowolna. Termin składania prac mija 26 kwietnia 2018 włącznie Ogłoszenie werdyktu i wystawa prac nagrodzonych przez Jury w dniu 8 maja 2018 r. w DK 502
Interpretacje Dla recytatorów i wykonawców:
TURNIEJ RECYTATORSKI – jeden wiersz lub proza, lub obie formy do 5 minut max. razem.
TURNIEJ MINIATUR SCENICZNYCH – skecz, piosenka, scenka zbiorowa lub monodram z elementami teatru do 15 minut maksymalnie.
Każda ze szkół maksymalnie może zgłosić 3 wykonawców w obu turniejach łącznie, przy czym przedstawienie teatralne traktowane jest jako jeden uczestnik.

Przegląd konkursowy recytatorski i małych form scenicznych odbędzie się w DK 502 dnia 8 maja 2018 roku w godzinach 10.00 - 14.00. Ogłoszenie wyników bezpośrednio po zakończeniu przeglądu konkursowego. Prace w obu kategoriach oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
Prace konkursowe i zgłoszenia we wszystkich kategoriach składać należy do dnia 26 kwietnia 2018 w sekretariacie Gimnazjum Nr 29 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3.
Kartę zgłoszenia do konkursu INTERPRETACJE można również przesyłać faxem na nr, 0-42 673 35 15 lub mailem:gim29dyr@poczta.onet.pl (do pobrania poniżej).

Karta zgłoszenia Pobierz