Wstecz

Obiady w marcu

Abonament obiadowy na marzec:

Od 1.02.2018 r. opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej: przelewem lub w każdej z placówek Getin Noble Banku SA na terenie Łodzi (bez dodatkowych opłat) na konto:
Przedszkole Miejskie nr 218
Łódź ul. Jurczyńskiego 1/3,
nr konta: 72 1560 0013 2030 6096 4000 0005

Przelewu należy dokonać do dnia 16 każdego miesiąca z góry. Informacja o należnej do zapłaty kwocie będzie przekazywana Państwu do dnia 6 każdego miesiąca przez dziennik elektroniczny Librus. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty jaka zostanie Państwu podana.

Pełen koszt abonamentu za marzec to: 88 zł. Powyższa kwota będzie pomniejszana o odpisy z poprzednich miesięcy. W tytule przelewu należy podać:

  • nazwę szkoły - G29
  • imię i nazwisko dziecka
  • klasa
  • opłata za miesiąc np. G29, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za marzec2018

Po dokonaniu opłaty abonamenty obiadowe będą wydawane każdego miesiąca w kasie przedszkola we wskazanych dniach.

  • 23 lutego 2018 r. (piątek) w godzinach 7.10 - 10.00 oraz 12.00 - 14.40
  • 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 13.00 - 15.30

Proszę pamiętać, że brak wpłaty za obiady będzie skutkować tym, że dziecko nie otrzyma posiłku.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do godz. 9.00 w danym dniu w sekretariacie szkoły oraz zachować niewykorzystany numerek. Na tej podstawie będzie dokonywany zwrot pieniędzy.

Telefon do sekretariatu gimnazjum 42 673-35-15