Wstecz

Komunikaty

Pomoc materialna dla uczniów


W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów (w formie stypendium i zasiłku szkolnego) na rok szkolny 2019/2020.

Wniosek o stypendium Pobierz


Wniosek o zasiłek Pobierz


Informacja o stypendium str. 1 Pobierz


Informacja o stypendium str. 2 Pobierz


Informacja o zasiłku str. 1 Pobierz


Informacja o zasiłku str. 2 Pobierz


Harmonogram dyżurów Pobierz


Pismo str.1 Pobierz


Pismo str.2 Pobierz

17-06-2019

Terminy rekrutacji


Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z terminami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Terminy rekrutacji POBIERZ


13-05-2019

List do Rodziców


List do Rodziców ws. protestu Nauczycieli

Aby przeczytać proszę kliknąć na pobierz po prawej stronie. Pobierz

28-02-2019

Ubezpieczenie


Ubezpieczenie

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze dobrowolnego ubezpieczenia dla uczniów Gimnzajum nr 29 na rok 2018/2019. Wybrano ubezpieczenie Firmy Aviva „Grono” w czterech wariantach ubezpieczenia.
Warunki POBIERZ
Ubezpieczenie POBIERZ
Tabele POBIERZ
Zgoda POBIERZ

20-09-2018

Obiady we wrześniu


Obiady we wrześniu. Nowe zasady

Informujemy, że osoby chętne do korzystania z obiadów od września zobowiązane są w dniach 3-7 września 2018 r. podpisać umowę POBIERZ (będącą zgłoszeniem dziecka do korzystania z wyżywienia). Na tej podstawie wydawane będą abonamenty obiadowe.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia będą pobierane z dołu (tzn. do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata np. za wrzesień opłata pomniejszona o odpisy z września będzie pobierana w październiku). Do dnia 6 października(a następnie do 6 każdego miesiąca) informacja o należnej do zapłaty kwocie będzie podawana Państwu przez dziennik elektroniczny LIBRUS. Proszę nie wpłacać pełnej kwoty, lecz czekać na wiadomość i wpłacać podaną (dokładnie co do grosza) kwotę (pomniejszoną już o odpisy z poprzednich miesięcy).

Opłaty należy dokonywać na konto:
Przedszkole Miejskie Nr 218,
Łódź, Jurczyńskiego 1/3
72 1560 0013 2030 6096 4000 0005
W tytule przelewu należy podać:

 • nazwa jednostki- G29
 • imię i nazwisko dziecka
 • klasa
 • opłata za miesiąc
  np. G29, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za wrzesień 2018

  Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godziny 9:00 osobiście w sekretariacie G29 lub pod telefonem 42 673 35 15. Na tej podstawie będą robione odpisy i pomniejszona kwota do zapłaty.

  Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej i nastąpi od następnego miesiąca.
  Druki umów można pobierać w kasie, w sekretariacie oraz na stronie internetowej. Wypełnione druki (2 egzemplarze) należy dostarczyć do kasy.

  Praca kasy:
  3 września (poniedziałek) - 7:00- 10:00 i 11:00- 12:00
  4 września (wtorek) - 8:00- 10:00 i 12:00- 14:00
  5 września (środa) - 7:00- 9:00
  6 września (czwartek) - 8:00- 10:00
  7 września (piątek) - 8:00- 10:00

Wydawanie obiadów w miesiącu wrześniu 2018 rozpocznie się od 10.09.2018 r. (ze względu na modernizację budynku termin ten może ulec zmianie). Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania dziecka z posiłku.

21-08-2018

Rekrutacja do szkół średnich

Rekrutacja do szkół średnich Pobierz

04-06-2018

Obiady w czerwcu


Abonament obiadowy na czerwiec

Pełen koszt abonamentu na czerwiec dla uczniów naszego gimnazjum wynosi 52 zł. Prosimy nie wpłacać pełnej kwoty, lecz sprawdzić ogłoszenie w librusie i wpłacać podaną tam kwotę (tzn. pomniejszoną już o odpisy z poprzednich miesięcy).

Konto:
Przedszkole Miejskie Nr 218
Łódź, ul. Jurczyńskiego 1/3,
72 1560 0013 2030 6096 4000 0005

Po dokonaniu przelewu za obiady na maj abonament należy odebrać w kasie przedszkola w dniu 25 maja 2018 r. w godzinach 7.30-10.00 lub 12.00-14.30

W tytule przelewu należy podać:

 • nazwę szkoły - G29
 • imię i nazwisko dziecka
 • klasa
 • opłata za miesiąc np. G29, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za czerwiec2018

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do godz. 9.00 w danym dniu w sekretariacie szkoły oraz zachować niewykorzystany numerek. Na tej podstawie będzie dokonywany zwrot pieniędzy.

Telefon do sekretariatu gimnazjum 42 673-35-15

16-05-2018

Dni Twardojańskie


Dni Twardojańskie

Dla uczczenia dorobku twórczego i osoby patrona 29 Gimnazjum w Łodzi, dyrekcja szkoły w roku 2008 powołała do życia I Łódzki Festiwal Twórczości Ks. Jana Twardowskiego. Organizowany rokrocznie pod nazwą „DNI TWARDOJAŃSKIE”. W roku 2018 odbędzie się jego XI edycja. Zadaniem festiwalu jest szerokie upowszechnianie twórczości poety oraz wzbudzenie zainteresowania u uczniów łódzkich szkół gimnazjalnych i podstawowych treściami, wartościami, jakie płyną ze spuścizny poety.

Na festiwal złożą się konkursy, zachęcające uczniów do twórczych zainteresowań, działań i dokonań w ramach dwóch zasadniczych kategorii: Inspiracje Dla autorów prac literackich i plastycznych:
KONKURS NA WIERSZ, OPOWIADANIE – do jednej strony maszynopisu poezja i proza. Termin składania prac mija 26 kwietnia 2018 roku włącznie.
KONKURS PLASTYCZNY - prace w minimalnym formacie A3 nie większym niż A1. Technika dowolna. Termin składania prac mija 26 kwietnia 2018 włącznie Ogłoszenie werdyktu i wystawa prac nagrodzonych przez Jury w dniu 8 maja 2018 r. w DK 502
Interpretacje Dla recytatorów i wykonawców:
TURNIEJ RECYTATORSKI – jeden wiersz lub proza, lub obie formy do 5 minut max. razem.
TURNIEJ MINIATUR SCENICZNYCH – skecz, piosenka, scenka zbiorowa lub monodram z elementami teatru do 15 minut maksymalnie.
Każda ze szkół maksymalnie może zgłosić 3 wykonawców w obu turniejach łącznie, przy czym przedstawienie teatralne traktowane jest jako jeden uczestnik.

Przegląd konkursowy recytatorski i małych form scenicznych odbędzie się w DK 502 dnia 8 maja 2018 roku w godzinach 10.00 - 14.00. Ogłoszenie wyników bezpośrednio po zakończeniu przeglądu konkursowego. Prace w obu kategoriach oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
Prace konkursowe i zgłoszenia we wszystkich kategoriach składać należy do dnia 26 kwietnia 2018 w sekretariacie Gimnazjum Nr 29 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3.
Kartę zgłoszenia do konkursu INTERPRETACJE można również przesyłać faxem na nr, 0-42 673 35 15 lub mailem:gim29dyr@poczta.onet.pl (do pobrania poniżej).

Karta zgłoszenia Pobierz

15-04-2018

Obiady w maju


Abonament obiadowy na maj

Pełen koszt abonamentu na maj dla uczniów naszego gimnazjum wynosi 72 zł. Prosimy nie wpłacać pełnej kwoty, lecz sprawdzić ogłoszenie w librusie z dn. 4 kwietnia 2018 r. i wpłacać podaną tam kwotę (tzn. pomniejszoną już o odpisy z poprzednich miesięcy).

Konto:
Przedszkole Miejskie Nr 218
Łódź, ul. Jurczyńskiego 1/3,
72 1560 0013 2030 6096 4000 0005

Po dokonaniu przelewu za obiady na maj abonament należy odebrać w kasie przedszkola w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godzinach 7.30-10.00 oraz 12.00-14.30

W tytule przelewu należy podać:

 • nazwę szkoły - G29
 • imię i nazwisko dziecka
 • klasa
 • opłata za miesiąc np. G29, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za maj2018

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do godz. 9.00 w danym dniu w sekretariacie szkoły oraz zachować niewykorzystany numerek. Na tej podstawie będzie dokonywany zwrot pieniędzy.

Telefon do sekretariatu gimnazjum 42 673-35-15

09-04-2018

Obiady w kwietniu


Abonament obiadowy na kwiecień

Pełen koszt abonamentu na kwiecień dla uczniów naszego gimnazjum wynosi 60 zł. Prosimy nie wpłacać pełnej kwoty, lecz czekać na wiadomość od wychowawców i wpłacać podaną przez nich kwotę (tzn. pomniejszoną już o odpisy z poprzednich miesięcy).

Konto:
Przedszkole Miejskie Nr 218
Łódź, ul. Jurczyńskiego 1/3,
72 1560 0013 2030 6096 4000 0005

Po dokonaniu przelewu za obiady na kwiecień abonament należy odebrać w kasie przedszkola w dniu 22 marca 2018 r. w godzinach 7.30-10.00 oraz 12.00-14.30

W tytule przelewu należy podać:

 • nazwę szkoły - G29
 • imię i nazwisko dziecka
 • klasa
 • opłata za miesiąc np. G29, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za kwiecień2018

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do godz. 9.00 w danym dniu w sekretariacie szkoły oraz zachować niewykorzystany numerek. Na tej podstawie będzie dokonywany zwrot pieniędzy.

Telefon do sekretariatu gimnazjum 42 673-35-15

01-03-2018

Egzamin gimnazjalny i zasady naboru 2018


Zapraszamy do zapoznania się z:

- informacjami o egzaminie gimnazjalnym Pobierz
- zasadami przeliczania osiągnięć edukacyjnych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Pobierz

21-02-2018

Obiady w marcu


Abonament obiadowy na marzec:

Od 1.02.2018 r. opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej: przelewem lub w każdej z placówek Getin Noble Banku SA na terenie Łodzi (bez dodatkowych opłat) na konto:
Przedszkole Miejskie nr 218
Łódź ul. Jurczyńskiego 1/3,
nr konta: 72 1560 0013 2030 6096 4000 0005

Przelewu należy dokonać do dnia 16 każdego miesiąca z góry. Informacja o należnej do zapłaty kwocie będzie przekazywana Państwu do dnia 6 każdego miesiąca przez dziennik elektroniczny Librus. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty jaka zostanie Państwu podana.

Pełen koszt abonamentu za marzec to: 88 zł. Powyższa kwota będzie pomniejszana o odpisy z poprzednich miesięcy. W tytule przelewu należy podać:

 • nazwę szkoły - G29
 • imię i nazwisko dziecka
 • klasa
 • opłata za miesiąc np. G29, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za marzec2018

Po dokonaniu opłaty abonamenty obiadowe będą wydawane każdego miesiąca w kasie przedszkola we wskazanych dniach.

 • 23 lutego 2018 r. (piątek) w godzinach 7.10 - 10.00 oraz 12.00 - 14.40
 • 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 13.00 - 15.30

Proszę pamiętać, że brak wpłaty za obiady będzie skutkować tym, że dziecko nie otrzyma posiłku.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do godz. 9.00 w danym dniu w sekretariacie szkoły oraz zachować niewykorzystany numerek. Na tej podstawie będzie dokonywany zwrot pieniędzy.

Telefon do sekretariatu gimnazjum 42 673-35-15

17-01-2018

Obiady w styczniu i lutym


Abonament obiadowy na styczeń i luty należy wykupić w dniach:

 • 2 stycznia 2018 r. (wtorek) w godzinach 13.30 - 15.30
 • 4 stycznia 2018 r. (czwartek) w godzinach 8.00 - 10.00

Kasa jest czynna tylko w wyznaczone dni.

Cena abonamentu na styczeń to 60 zł + na luty to 52 zł, w sumie 112 zł. Żywienie rozpocznie się 8 stycznia 2018 r.

Odpisy z poprzednich miesięcy będą pomniejszały powyższą kwotę.

Osoba przyjmująca wpłaty prosi, w miare możliwości, o przynoszenie odliczonej kwoty, co znacznie usprawni przyjmowanie wpłat.

Nieobecność na obiedzie należy zgłosić do godz. 9.00 w danym dniu, w sekretariacie szkoły oraz zachować niewykorzystany numerek. Na tej podstawie będzie dokonany zwrot pieniędzy. Telefon do sekretariatu gimnazjum 42 673-35-15.

18-12-2017

Obiady w grudniu


Abonament obiadowy na grudnień należy wykupić w dniach:

 • 21 listopada 2017 r. (wtorek) w godzinach 13.30 - 15.45
 • 24 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach 7.10 - 9.30

Kasa jest czynna tylko w wyznaczone dni.

Cena abonamentu na listopad to 64 zł.

Odpisy z poprzednich miesięcy będą pomniejszały powyższą kwotę.

Osoba przyjmująca wpłaty prosi, w miare możliwości, o przynoszenie odliczonej kwoty, co znacznie usprawni przyjmowanie wpłat.

Nieobecność na obiedzie należy zgłosić do godz. 9.00 w danym dniu, w sekretariacie szkoły oraz zachować niewykorzystany numerek. Na tej podstawie będzie dokonany zwrot pieniędzy. Telefon do sekretariatu gimnazjum 42 673-35-15.

07-11-2017

Godziny pracy sekretariatuOd 16 października 2017 r. sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 8.00-16.00. Zapraszamy!

13-10-2017

Rozpoczęcie roku


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się w sali gimnastycznej 4 września 2017 roku, o godz. 11.30.

24-08-2017

Dane konta Rady Rodziców


Informujemy o zmianie konta bankowego Rady Rodziców Gimnazjum nr 29 od 01.09.2014r.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na wskazany poniżej nr rachunku bankowego

PKO BP

04 1440 1390 0000 0000 1701 7179

27-08-2014

Wyniki ankiety dla rodziców


Wyniki ankiety przeprowadzonej 16 stycznia 2014 roku, wśród rodziców uczniów naszego gimnazjum, są dostępne do pobrania poniżej.

Analiza wyników ankiety - Jaka jest szkoła mojego dziecka.pps Pobierz

07-02-2014

Wdrażamy innowacyjne technologie


Światłowód w naszej szkole

W dniu Edukacji Narodowej w Gimnazjum 29 firma LNET wspierający nas operator usług telekomunikacyjnych wraz z firmą C&C Partners Telecom dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych, uruchomią superszybkie łącze internetowe o przepustowości 1 Gbit/s w oparciu o najnowsze technologie światłowodowe. Jest to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w województwie łódzkim, wdrażanych w placówkach edukacyjnych. Ten ważny etap we współpracy z firmą LNET przyczyni się do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych i usprawni działanie sieci na terenie naszej szkoły.

15-01-2013