Wstecz

Uczniowie w ramach lekcji religii wykonywali pisanki techniką de coupage.