Apel podsumowujący I semestr

26 stycznia 2018 r. odbył się apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2017/2018. Pan Dyrektor pogratulował uczniom, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w szkole i w poszczególnych klasach. Na szczególne uznanie zasługują: Milena Rogaczewska (średnia ocen śródrocznych 5,6), Zuzanna Kolbus (5,47) oraz Lena Pawlik i Martyna Urban (5,4). Życzymy wszystkim uczniom sukcesów na miarę swoich oczekiwań oraz zasłużonego wypoczynku podczas ferii! Wracajcie pełni energii i nowych pomysłów.