Programujemy ozoboty

Dzisiaj rozpoczęliśmy pracę z robotami na lekcjach informatyki. Ozoboty rozpoznają odpowiednie sekwencje kolorowych linii i podążają ich śladem. Za pomocą flamastrów możemy w prosty sposób napisać program. Trudniejsze programy możemy pisać używając platformy OzoBlockly. Po stworzeniu kodu przykładaliśmy roboty do monitora, aby przesłać im kod. Ruch ozobota jest urzeczywistnieniem naszych działań. W ten sposób uświadamiamy sobie, że programowanie służy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Programowanie to narzędzie, które realizuje ludzkie potrzeby. To podstawa edukacji STEM.