Protest ZNP

W dniu 19 listopada 2016 r. w Warszawie odbył się protest, zorganizowany porzez Związek Nauczycielstwa Polskiego, przeciwko zapowiadanej przez rząd reformie edukacji. W manifestacji uczestniczyli nauczyciele, rodzice, przedstawiciele samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół, samorządowcy oraz przedstawiciele świata nauki. W demonstracji uczestniczyli też nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, nauczyciele SP 12, wszyscy sprzeciwialiśmy się likwidacji naszego gimnazjum. Dziękujemy za wsparcie rodzicom uczniów, którzy pojechali i protestowali razem z nami!