Stypendium

Po raz kolejny nasze Gimnazjum bierze udział w Ogólnopolskim Programie Stypendialnym Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego. Stypendium jest przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub gdy uczeń zasłużył się czymś szczególnym dla swojego regionu. Spośród uczniów naszej szkoły wybrani zostali:

Julia Gruszczyńska i Jakub Stachowiak z kl. 3c oraz Piotr Rzeńca z kl. 3b.

Wybór stypendystów odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie szkoła typuje uczniów i przesyła wnioski razem z opisem i uzasadnieniem do USKI. W drugim etapie Kapituła Wewnętrzna powołana przez organizatora, wyłoni listę nominowanych. Na kandydatów można również głosować na stronie internetowej USKI. Oddane głosy będą dodatkowo punktowane przy przyznawaniu stypendium. Głosowanie będzie trwało od 2 do 30 listopada 2016 r. W tym celu należy wejść na stronę:
http://www.uski.edu.pl/index.php?page=ankieta
a następnie z listy uczniów wybrać swojego kandydata (z danego komputera można oddać tylko jeden głos). Zachęcamy do głosowania.