Wycieczka zawodoznawcza klasy 3c

W dniu 27 października 2016 r. uczniowie klasy 3c udali się na wycieczkę zawdoznawczą do Expresu Ilustrowanego. Zostali oprowadzeni po siedzibie gazety, budynku drukarni, magazynach papieru. Zapoznali się z warunkami pracy, plusami i minusami pracy w wydawnictwie, wymaganiami stawianymi pracownikom na różnych stanowiskach.