Zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo,
pierwsze zebrania z rodzicami odbędą się dnia 8 września br. w czwartek o godz. 17.00. Obok informacji, które przekażą wychowawcy klas, odbędą się wybory trójek klasowych. O godz. 18.00, w sali nr 3, rozpocznie się plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców, w którym uczestniczyć będą przewodniczący rad klasowych, ustępujący dyrektor szkoły, p. Maria Giełzak oraz obejmujący od 1 września stanowisko dyrektora p. Janusz Brzozowski.
Serdecznie zapraszamy.