Informuję, że od dn. 01.09.2019 roku, archiwalna dokumentacja przebiegu nauczania absolwentów Publicznego Gimnazjum nr 29 w Łodzi, znajdować się będzie w Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Dokumentacja pracownicza została przeniesiona do archiwum Centrum Usług Wspólnych Oświaty,
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź.
Jeśli posiadacie dane zapisane na dyskach w portalu Office, przenieście je w inne miejsce, ponieważ konta na portalu Office z dn. 31 sierpnia 2019 r. zostaną usunięte.

Dyrektor Gimnazjum nr 29
Janusz Brzozowski